Stützrolle und Kurvenrolle (NATR, NUTR, NATV, NAST, STO, RSTO, NA22, RNA22, KR, KRV, NUKR)